Trang chủ » Thế giới » Tìm hiểu Chủ tịch nước Việt Nam là ai – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tìm hiểu Chủ tịch nước Việt Nam là ai – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Sáng ngày 26/7/2021, Quốc hội đã nhất trí bầu ra người giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Vậy chủ tịch nước Việt Nam là ai, cùng chesser21.com chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

I. Tiểu sử Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch nước
Chủ tịch nước Việt Nam hiện nay là đồng chí Nguyễn Xuân Phúc
 • Họ và tên đầy đủ: NGUYỄN XUÂN PHÚC
 • Năm sinh: 20 tháng 7 năm 1954
 • Quê quán: Quảng Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Tôn giáo: Không
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và một số trường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn trong nước và nước ngoài
 • Trình độ lý luận chính trị: cao cấp
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
 • Ngày đồng chí vào Đảng: 12/05/1982
 • Ngày vào Đảng chính thức: 12/11/1983
Chủ tịch nước Việt Nam là ai? Sáng ngày 26/7/2021, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi Nghị quyết được thông qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi thức tuyên thệ trước cờ đỏ sao vàng, trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri cả nước.
Chủ tịch nước Việt Nam – Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, quê quán tại Quảng Nam. Là ủy viên Bộ chính trị các khóa 11, 12, 13; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 10, 11, 12, 13 và đại biểu Quốc hội các khóa 11, 13, 14.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc từng trải qua nhiều vị trí công tác như Phó bí thư tỉnh ủy quảng Nam; Phó tổng Thanh tra Chính phủ; Phó thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016…

II. Tóm tắt quá trình công tác chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc

 • Giai đoạn 1966-1968: đồng chí Nguyễn Xuân Phúc lên chiến khu Cách mạng, được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo, học phổ thông cấp 2.
 • Giai đoạn 1968-1972: đồng chí là học sinh cấp 2, cấp 3; giữ chức Bí thư Chi đoàn, Bí tư Đoàn trường cấp 3 tại Hà Nội.
 • Giai đoạn 1973-1977: đồng chí là Sinh viên Khoa Kinh tế công nghiệp khóa 15 trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; giữ chức Bí thư chi đoàn.
 • Giai đoạn 1978-1979: đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ làm Cán bộ Ban quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.
 • Giai đoạn 1979 – 1994: đồng chí làm Chuyên viên, Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối dân chính đảng tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng khóa I, khóa II. Tiếp tục theo học quản lý hành chính Nhà nước tại Học viện Hành chính quốc gia.
 • Giai đoạn 1993-1996: đồng chí Nguyễn Xuân Phúc làm Giám đốc Sở du lịch kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị Khu du lịch Furama tại Đà Nẵng; Giám đốc sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng; Tỉnh ủy viên tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng khóa XV, XVI. Tiếp tục theo học lý luận chính trị cấp cao tại Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; học ngành quản lý kinh tế tại Đại học Singapore.
chủ tịch nước
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc là sinh viên Khoa Kinh tế công nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân
 • Giai đoạn 1997-2001: đồng chí giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam khóa XVII, XVIII; Phó chủ tịch, rồi Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam; Trưởng Ban quản lý các khu CN tỉnh Quảng Nam; chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Nam; Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VI.
 • Giai đoạn 20021-2004: đồng chí làm Phó bí thư tỉnh ủy khóa XVIII; bí thư Ban cán sự đảng; chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khóa VI; chủ tích Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Quảng Nam; Đại biểu Quốc hội khóa 11; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quảng Nam; Ủy viên Ban Kinh tế- – Ngân sách Quốc hội khóa 11.
 • Giai đoạn 2004-2006: đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Phó bí thư tỉnh ủy khóa XIX; bí thư Ban cán sự đảng; chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khóa VII; Đại hiểu HĐND tỉnh khóa VII; Đại biểu quốc hội khóa 11; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; Ủy viên ban Kinh tế – Ngân sách Quốc hội khóa 11.
 • Tháng 3/2006 – tháng 5/2006: đồng chí giữ chức Phó tổng thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu vào BCH Trung ương Đảng.
 • Tháng 6/2006 – tháng 8/2007: đồng chủ làm Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng chính phủ; Ủy viên Ban kinh tế- Ngân sách Quốc hội khóa 11.
 • Tháng 8/2007 – tháng 1/2011: đồng chí Nguyễn Xuân Phúc làm Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Ủy viên BCH Đảng bộ khối cơ quan Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; tổ trưởng tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.
 • Tháng 1/2011 – tháng 7/2011: đồng chí là Ủy viên Bộ chính trị khóa 11; Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ; Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ; Đại biểu quốc hội khóa 13.
 • Tháng 8/2011 – tháng 1/2016: đồng chí Nguyễn Xuân Phúc là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11; Phó thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ; giữ chức chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào…
 • Tháng 4/2016 – tháng 7/2016: đồng chí là Ủy viên Bộ chính trị; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương… Đại biểu Quốc hội khóa 14.
 • Tháng 7/2016 – tháng 7/2021: đồng chí là Ủy viên Bộ chính trị khóa 12; Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương…
 • Tháng 7/2021 đến nay: đồng chí Nguyễn Xuân Phúc là Đại biểu Quốc hội khóa 15. Sáng ngày 26/7/2021, được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.
chủ tịch nước
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026

III. Kết luận

Theo Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước được Quốc hội bầu ra và có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Quốc hội là 5 năm. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước mới. Theo đó, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện các hoạt động đối nội, đối ngoại.
Hy vọng với những thông tin trên đây, bạn đã tự mình trả lời cho thắc mắc hiện nay Chủ tịch nước Việt Nam là ai cũng như có thêm kiến thức bổ ích. Đừng quên theo dõi những bài viết tiếp theo của chúng tôi để cập nhật các tin tức trong và ngoài nước mới nhất nhé.

Nguyễn Nhạn

Back to top